Alakylän jakokunnan kartat

Alakylän jakokunnan maa-alueet on lohkottu 1897 Isojaon yhteydessä tilallisten maa-alueista. Alkuperäinendokumentti on Jakokunnan puheenjohtajan hallussa, liitteenä lohkojaon kaunokirjoituksella kirjoitettu kansilehti.

Liitteenä kartat 1( pohjoisosa), 2(keskikylä), 3(eteläosa) Alakylän jakokunnan maa-alueista.

Takamaan koealan kyltti
Pohjoisosan aluekartassa näkyy Takamaa-niminen palsta. Kuvassa yksi Takamaan koealojen kylteistä. Koealoissa verrataan  luonnontilaisen alan  kasvua kevyesti ja voimakkaasti harvennettuun alaan.

 Kuvassa   neuvoja  (1951-1982 ) metsäteknikko Mikko Lonnakko merkitsemässä koealaa  vuonna 1953.