Tepsa-Kelontekemän Metsästysseura ry

Puheenjohtaja Jouko Vuolli puh. 0400153 124