Kelontekemän Erämiehet ry

Puheenjohtaja Erkki Vänni p. 0405894910.
Metsästysseura perustettu 11.5.1979.
Myy vieraslupia pienriistapyyntiin yksityismailla.

Lupia myy:
Aki Nevalainen p. 0400194 385