Marjastus ja sienestys

      

Hillastus on aihe, joka saa kaikki kyhäilemään ja katselemaan korpipaikkoja erisilmällä. Hillastuksen aikaan alkaa myös näkyä karhuja ja kuulua erilaisia tarinoita metsänpeikoista. Kinisjärvi-Vuomalla hillajängät ovat laajat ja hyvinkin antoisat, eikä niitä ole nimetty kenellekään. Marjan makuun pääsee likellä tietä tai sitten halutessaan voi rämpiä kauemmaskin.

Urakkapuljun ja Liittovaaran maastot tarjoavat mustikan ja puolukan ystäville hyvät apajat. Puolot ja mustikat eivät aiheuta ihan yhtä kovaa kyräilyä meidänkään kylässä, joten kaikki marjaämpäreiden kera metsään.

Sieniä Kinisjärvi-Vuoman kylältä löytyy paljon. Ihmisten lisäksi sieniä keräävät kylällämme porot, joten niiden kohtaaminen on hyvinkin todennäköistä sienikorin kanssa heiluessa. Kevään sieni, korvasieni, on myös hyvin satoisa Kinisjärvi-Vuoman alueella.

Jokamiehen oikeudet, ote sivulta www.ymparisto.fi

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija.
Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.
Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan tapa, ja ne perustuvat eri lakeihin. Jokamiehenoikeudet koskevat myös ulkomaalaisia.

Jokamiehenoikeudet lyhyesti

Saat:

* liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta; 
* oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua - voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin; 
* poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia; 
* onkia ja pilkkiä sekä 
* veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

Et saa:

* aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille; 
* häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia; 
* häiritä poroja ja riistaeläimiä; 
* kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta; 
* tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta; 
* häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla; 
* roskata ympäristöä; 
* ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa ja 
* kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

Luonnontuotteiden ottaminen

Rauhoittamattomia kukkia, metsämarjoja ja sieniä voi poimia sieltä, missä liikkuminen on sallittua jokamiehenoikeuksien mukaan. Sammalen ja jäkälän ottaminen on kuitenkin kielletty. Luonnonsuojeluasetuksessa on luettelo rauhoitetuista kasveista.

Kansallispuistossa marjastus ja sienestys on sallittu, ellei puiston omissa järjestyssäännöissä keruuta rajoiteta tietyllä alueella.

Luonnonpuistossa ei saa ottaa tai vahingoittaa sieniä, puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia eikä maa-aineksia tai kaivoskivennäisiä. Myöskään eläimiä ei saa pyydystää, tappaa tai hätyyttää. Eräissä osissa Lappia voidaan kieltää määräajaksi suomuurainten poiminta muilta kuin paikallisilta asukkailta.

Vesilaki antaa luvan peseytymiseen, uimiseen ja veden ammentamiseen talousvedeksi sillä edellytyksellä, ettei siitä aiheudu häiriötä.