Kalastus ja metsästys

      

Kalastus

Kinisjärven vesistöon kuuluu itse Kinisjärvi, joka jakaantuu Aittajärveen, Purnuun, Peräjärveen ja Kinisjärveen, sekä Pihtijärvi. Järvessä on muikkua, ahventa, särkeä ja haukea. Järvestä laskevassa Molkojoessa on myös harjusta ja tammukkaa. Liivajoki on pieni oja joka laskee Molkojokeen noin kilometrin Molkojokea alavirtaan. Siinä on myös edellä mainittujen kalojen lisäksi nieriää.

Kalastusluvista voi kysellä tarkemmin Antti Kantolalta tai Seppo Kantolalta.

Metsästys 

Kinisjärvi-Vuoman alue on laajaa erämaata, jossa viihtyvät kaikki riistaeläimet metsäkanalinnuista aina hirviin ja jäniksiin. 

Alueellamme toimii Kittilän eteläinen metsästysyhdistys ry. Puheenjohtajana toimii Vilho Molkoselkä puh 0400 154 589