Historia

Kirkon kirjojen mukaan uudisasutus tuli Puljuun 1700 -luvun lopulla. Kautta aikojen kylän elinkeinona on ollut luontaistalous; metsästys, kalastus, maanviljely ja poronhoito. Syrjäisyytensä vuoksi Puljun kylä säilyi Lapinsodan tuhoilta. Tie kylään rakennettiin vasta vuonna 1962. Presidentti Kekkonenkin käveli Raattamasta Puljuun vuonna 1959. Kekkonen vieraili taloissa ja lupasi kyläläisille, että tie tehdään. Tien mittaus alkoikin heti seuraavana vuonna presidentin vierailun jälkeen.

Ennen tien rakentamista Puljun kylän lapset kävivät koulua Lompolossa, jonne lapset vietiin porokyydillä ahkiolla tai kävellen. Matkaa kertyi 16 km, joten lapset asuivat Lompolon koulun asuntolassa lukuvuoden ja kävivät kotona lomien aikana. Lompolon koulu perustettiin vuonna 1946 ja lakkautettiin asteittain vuoteen 1966 mennessä. Asuntola lakkautettiin jo vuosia aikaisemmin, jolloin Puljun kylän lapset joutuivat Könkään kouluun ja asuntolaan. Tien valmistuttua koulukyyditykset aloitettiin ja lapset pääsivät kulkemaan päivittäin Tepaston kouluun. Tepaston koulu lakkautettiin 1990-luvun lopulla ja nykyisin Puljun lapset kuljetetaan Sirkan kouluun, jonne matkaa kertyy 60 km.

Perinteisten elinkeinojen maa- ja porotalouden väistyessä tilalle on tullut pienimuotoista matkailumajoitusta. Puljun kylä on kuitenkin säilyttänyt elinvoimaisuutensa ja työssäkäyntialue on laajentunut. Paikallisten keskuudessa metsästys ja kalastus on säilyttänyt asemansa.