KALLON KYLÄYHDISTYS RY

Kallon kyläyhdistys Ry on perustettu vuonna 2002. Aiemmin yhdistys toimi aktiivisesti kylätoimikuntana. Säännöissä on kirjattu hienosti yhdistyksen tarkoitus;

- kehittää vapaa- ajan toimintaa

- edistää kyläläisten viihtyvyyttä alueella

- edistää kylän yhteistoimintaa

- säilyttää ja vaalia kyläkulttuuria

- edistää työllisyyden yleisiä edellytyksiä

- osallistua paikallisiin yhdistyksen tarkoitusta ajavien kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, sekä edistää hankkeisiin liittyvien eri tahojen yhteistyötä

- järjestää keskustelutilaisuuksia, talkoita, retkiä ja kulttuurimatkoja sekä juhlatilaisuuksia

- tehdä alotteita ja esityksiä viranomaisille ja päättäjille

- harjoittaa tiedotustoimintaa

 

KALLON KYLÄYHDISTYS RY:N HALLITUS (6.3.2020)

kallonkylayhdistys@gmail.com

Mirja Viitanen (puheenjohtaja) p. +358408448511

Esa Myllyaho (varapj.)

Susanne Kallojärvi (sihteeri) p. +358405895583

Erkki Ollikainen (rahastonhoitaja)

Erja Yrjönen

Päivi Raappana

Elli Keskitalo

Meeri Poikela- Humminen 

Tapani Poikela