Ajankohtaista

Avustusta kyläyhdistykselle kalusto- ja välinehankintoihin.

Rauhalan kyläyhdistys haki vapaan sivistystyön lautakunnalta avustusta kalusto- ja välineistöhankintoihin. Kyläyhdistyksen tavoitteena on hankkia mm. frisbeegolfin heittokoreja, jalkapallomaalien verkot, lentopalloja, sulkapallomailoja sekä yleisurheilun heittolajien välineitä. Kalusto- ja välineistöhankinnat perustuvat kyläläisten esittämiin toiveisiin.

Rauhalan kylätalohanke käynnistyy

Kit­ti­län kun­ta myönsi 10.03.2020 Rau­ha­lan ky­läyh­dis­tys ry:lle 11 000 eu­ron avus­tuk­sen ton­tin os­ta­mis­ta var­ten. Ky­läyh­dis­tys ai­koo ra­ken­taa ton­til­le ky­lä­ta­lon ja on ha­ke­mas­sa han­ket­ta var­ten le­a­der-ra­hoi­tus­ta. Ky­lä­ta­loa suun­ni­tel­laan mai­se­mal­li­ses­ti kau­niil­le pai­kal­le ky­län kaut­ta kul­ke­vien ret­kei­ly­reit­tien var­teen Je­ris­jär­ven­tien ris­tey­sa­lu­eel­la. Han­ke on tar­koi­tus to­teut­taa rei­lun puo­len­tois­ta vuo­den ai­ka­na vuo­den 2021 lop­puun men­nes­sä.

Asiasta uutisoi Kittilälehti.

Kylätalkoot 08.06.2019

Lauantai 8.6.2019 – Klo 12.00 Rauhalan urheilukenttä

Tervetuloa Rauhalan kyläyhdistyksen järjestämiin siivoustalkoisiin. Suunnitelmissa on siivota valtatien edustaa ja purkaa vanhoja lehmien aitauksien rautalankoja maastosta. Talkoiden jälkeen käymme läpi kyläyhdistyksen tulevaisuuden kehittämistarpeita. Tapaaminen kello 12 urheilukentällä. Kyläyhdistys tuo urheilukentälle tarvittavat siivousvälineet.