Rauhalan kylätalohanke käynnistyy

Kit­ti­län kun­ta myönsi 10.03.2020 Rau­ha­lan ky­läyh­dis­tys ry:lle 11 000 eu­ron avus­tuk­sen ton­tin os­ta­mis­ta var­ten. Ky­läyh­dis­tys ai­koo ra­ken­taa ton­til­le ky­lä­ta­lon ja on ha­ke­mas­sa han­ket­ta var­ten le­a­der-ra­hoi­tus­ta. Ky­lä­ta­loa suun­ni­tel­laan mai­se­mal­li­ses­ti kau­niil­le pai­kal­le ky­län kaut­ta kul­ke­vien ret­kei­ly­reit­tien var­teen Je­ris­jär­ven­tien ris­tey­sa­lu­eel­la. Han­ke on tar­koi­tus to­teut­taa rei­lun puo­len­tois­ta vuo­den ai­ka­na vuo­den 2021 lop­puun men­nes­sä.

Asiasta uutisoi Kittilälehti.

Tonttikaupat saatiin sovittua turvatun rahoituksen myötä ja kylätalohanke polkaistiin käyntiin.

Tonttikaupat Ahti Ovaskainen ja Viola RauhalaTonttikaupat Ahti Ovaskainen ja Voitto Rauhala

Kuvissa vasemmalla Rauhalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Ahti Ovaskainen, sekä Viola Rauhala ja Voitto Rauhala.