Palvelut

Kylässä toimii seuraavia yrityksiä:

-sahayrittäjä (Pentti Hangasvaara)
-liikennöitsijäyritys (Liikenne Pasma, http://www.liikennepasma.fi)
kuljetusliikenneyrittäjä (Jari Laukkanen)
-matkailuyritys (Molkojärven Eräkeskus http://erakeskus.lappi.fi/etusivu).
-porotaloudessa toimii kuusi kotitaloutta. Lisäksi kylässä on metsätiloja.

Kylässä on oma palokalusto, jota säilytetään entisellä koululla. Kyläläisille on järjestetty koulutusta palokaluston käytöstä.